נשים וילדות עם מוגבלויות (פיסיות, נפשיות או שכליות) חוות סוגים שונים של אלימות בשכיחות גבוהה יותר מאשר נשים ללא מוגבלות.

דליה אמוץ, צילום

כנשים עם מוגבלות אנחנו מתמודדות עם אותה אלימות ככל הנשים, אך מתמודדות גם עם קשיים ייחודיים לנו, הנובעים מהמגבלה שלנו ומהיותנו תלויות ומסתמכות יותר על אחרים/ות. תלות זו הופכת אותנו לפגיעות יותר ומפחיתה את יכולתנו להתנגד כאשר אנו מותקפות. בהתאמה, אנו מהוות יעד קל יותר לתקיפה. למשל, אשה עם מוגבלות פיסית עשויה להיות תלויה בבן הזוג התוקף למילוי צרכיה היום-יומיים, ותתקשה אף יותר לסיים את קשריה עימו; אשה עם מוגבלות נפשית שהותקפה על ידי המטפל שלה תתקשה להתלונן עליו עקב היחסים המורכבים איתו; אשה עם מוגבלות שכלית לעיתים תפרש ניצול כמתן אהבה; אשה עם מוגבלות נפשית עשויה להתקשות במתן עדות במקרה ותחושת הזמן שלה מבולבלת או שהיא סובלת מקושי בהתמצאות במרחב; שירותי בריאות ומקלטים לנשים מוכות על פי רוב לא מונגשים לנשים עם מוגבלויות. אחוז התקיפות נגד נשים עם מוגבלות המדווח קטן בהרבה מזה שבמציאות.

בשנת 2005 התקבל חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005, המאפשר לקיים הליך פלילי הוגן לאנשים עם מוגבלות. החוק בא לתקן קשיים רבים בהן נתקלו נשים עם מוגבלות שכלית או נפשית בכל פעם שהתלוננו על אלימות נגדן. מעתה, חקירת נשים עם מוגבלות שכלית תעשה בידי חוקר/ת מיוחד/ת ומתן העדות יותאם לצרכיהן השונים: הפיכת הסביבה המשפטית חמורת הסבר למאפשרת יותר (עדות שלא בפני הנאשם, מתן עדות שלא באולם המשפט, סיוע ביועץ/ת מומחה/ית שיסבירו את מוגבלות האשה, שימוש בתקשורת חלופית כדוגמת שימוש בתמונות, בבובות ובחפצים שונים).

ארגון בזכות מלווה, ללא תשלום, נשים ואנשים עם מוגבלות שהם צד להליך הפלילי. הארגון מלווה את האשה במהלך החקירה במשטרה ולאורך ההליך המשפטי, ומייעץ לחוקרים, לעורכי דין ולשופטים לגבי ההתאמות הדרושות לחקירתה ולמתן עדותה. ניתן לפנות בטלפונים הבאים: 02-6521308 או 052-8566219.

מלאני טקפמן ורונית פיסו, 2011.