אלימות נגד נשים היא מעשה של השפלת נשים באמצעות גופן, מיניותן או הגבלתן הפיזית. אלימות נגד נשים היא בה בעת מקרה פרטי וגם שיקוף של דיכוי חברתי. כך שכל עוד נשים תמשכנה להיתפס כ"אחרות", כ"נחותות", כ"משניות לגבר" או כרכושו, האלימות נגד נשים תמשיך להיות נפוצה. כלומר, אלימות איננה רק מקרה פרטי אלא גם תופעה חברתית, בעלת סיבות חברתיות והשלכות חברתיות רחבות היקף. יותר ויותר מנגנונים מדינתיים ובין לאומיים מכירים בחובתם להתמודד עם התופעה וחלקם אף פועלים לשינוי המציאות.

סוגי האלימות נגד נשים כוללים:
• רצח ע"י בן הזוג, מה שמכונה "כבוד המשפחה"
• הכאה
• אונס ותקיפה מינית
• ניצול מיני או פיזי של ילדות
• השפלה נפשית או מילולית
• מילת נשים
• מעקב אחר נשים
• אווירה אלימה במקום העבודה או במרחב הציבורי
• הטרדה מינית
• שידול ואילוץ לעסוק בזנות
• סחר בנשים ופורנוגרפיה

קטגוריה זו כוללת פוסטים העוסקים בסוגי האלימות השונים, דרכי התמודדות נפשיות, פיזיות וחברתיות ויוצאת מתוך הנחת מוצא לפיה כל סוג של אלימות מהווה איום ומגביל את היותנו בנות אדם תבוניות ובעלות רצונות ושאיפות. אלימות מינית היא הרסנית במיוחד, היות ומין הוא מקור להנאה ולקרבה, וכאשר מין מלווה באלימות הוא הופך את עולמנו כליל.

מאמרים שכתבנו בנושא

הפנייה למאמרים נוספים

מפת חדרים אקוטיים

מפת חדרים אקוטיים מתוך אתר "הלובי למחמה באלימות מינית", המפרטת את פריסת החדרים האוקטיים ברחבי הארץ. חדר אקוטי הוא חדר במרכז רפואי, שבו מרוכז הטיפול

להמשך קריאה »