"נשים לגופן" היא עמותה ארצית המובילה עשייה ושינוי בתפיסת הבריאות, הגוף והמיניות של נערות ונשים בישראל.

נשים לגופן

נשים לגופן הוקמה בשנת 2005 על ידי נשים ולמען נשים ונערות, כדי לייצר עשייה חברתית לשינוי ולהעלאת מודעות לסוגיות בריאות ומיניות מיטיבה. אנו פועלות מתוך אמונה בנערות ונשים כמקור סמכות ביחס לגופן, מיניותן ובריאותן.

הנושאים בהם עוסקת העמותה מעסיקים נשים באשר הן, אך לעיתים אינם זוכים לטיפול הולם משום היותם שנויים במחלוקת, והיותם מושתקים ומודחקים. לאורך השנים נחשפנו בעבודת השטח שלנו לצרכים, לחוסרים ולסוגיות שנשים נופלות בהם בין הכיסאות במסגרת קבלת שירותי בריאות.

'נשים לגופן' פועלת לצמצום הפערים וליצירת שינוי חברתי כולל באמצעות: עבודת שטח עם נשים ונערות בכל רחבי הארץ; והנגשה של מידע מקצועי, מהימן ונגיש לנערות ונשים בכל מעגל החיים.

עבודתנו משלבת תכנים מתחומי הבריאות והמיניות לצד התעצמות מגדרית, תוך קידום גישה כוללת הוליסטית לבריאות, המתמקדת באיכות חיים, ביחודיות ובעוצמות ולא רק בחולי ופתולוגיה. העמותה מייצרת התאמה תרבותית ושפתית לקבוצות אוכלוסייה שונות, בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית.

הישגים בשנת 2022

נשים השתתפו בסדנאות ופעילויות שונות ביוזמתנו

נשים שנעזרו בתוצרי הידע שלנו

ערים ויישובים בהם הועברו סדנאות שונות

%

93% מהמשתתפות המליצו על התוכניות בהן השתתפו

%

80%  מהתוכניות שלנו התקיימו במרחבי אוכלוסיות מוחלשות

הפעילות שלנו

העשייה שלנו ממוקדת בהעלאת מודעות לבריאותן של נערות ונשים על ידי הפצת ידע מהשטח ומהאקדמיה, במקביל לעשייה בתחום הציבורי הכוללת הובלת שינויי מדיניות למען נשים ונערות בישראל.

מרכז המידע

מרכז המידע והמומחיות שלנו מנגיש תכנים מהימנים ומקצועיים סביב היבטים שונים בחייהן של נערות ונשים מתוך הבנה שגם בבריאות - ידע הוא כח!
מרכז המידע שלנו מציע העמקה ופתיחת אפשרויות ועוסק בקשת רחבה של נושאים המעסיקים נערות ונשים בישראל: