הגוף האנושי נועד להיות בתנועה, תנועה שאיננה בהכרח רק התעמלות או ספורט. העבודה בבית ומחוץ לבית הפכה במהלך השנים לממוכנת יותר ולכן נשים כיום מצויות פחות בתנועה בחיי היומיום,.פעילות גופנית כוללת קשת גדולה של פעילויות אותן ניתן לעשות לבד, בקבוצות, בפעילות תחרותית או הישגית. על הפעילות הגופנית צריכה להיות מותאמת לנטייה האישית ולמצב הבריאותי של כל אחת מאיתנו. קטגוריה זו נוגעת בהשפעה של התנועה וההתעמלות על היבטים שונים הנוגעים לרווחה הגופנית והנפשית שלנו כנשים פרטיות – כך למשל האיזון בין עבודה למשפחה, סוגים שונים של פעילות – וגם בהיבטים שבמרחב הציבורי – כמידת הנגישות של מתקני ספורט לביתנו והמימון של המדינה את ספורט הנשים.

מאמרים שכתבנו בנושא

הפנייה למאמרים נוספים