* טלי נאמן סבו

אנו מודות מקרב לב

לגופים ולא/נשים הפרטיים התומכים לאורך השנים בעשייה של "נשים לגופן":

Many generous private donors and the support and help of hundreds of volunteer