* טלי נאמן סבו

אנו מודות מקרב לב

לגופים ולא/נשים הפרטיים התומכים לאורך השנים בעשייה של "נשים לגופן":

 • קרנות הביטוח הלאומי, קרן ילדים ונוער בסיכון
 • קרנות של ביטוח לאומי סיוע לימי קורונה
 • קרן שוסטרמן
 • קרן רשי וקרנות הביטוח הלאומי, המיזם המשותף לטיפול בילדים ובני נוער במצבי הזנחה ומשפחותיהם
 • תוכנית יתד
 • קרן בראשית, פרס ג'נסיס, מתן משקיעים בקהילה. 
 • אשלים, ג'וינט ישראל
 • תוכנית בקשר אליך
 • תוכנית סילוור ליין
 • הרצליה מדיקל סנטר
 • קרן דפנה יזרעאלי
 • יד הנדיב
 • ציונות 2000 ופייזר
 • חברת נובורודיסק
 • חברת באייר
 • חברת פייזר
 • חברת מגדל
 • חברת טבע
 • Cathy and Polly Kornblith
 • Jeweish Federation of Greater Pittsburgh
 • Jewish Federations of North
  America and United Israel Appeal
 • Everett "Fellows for Social Change" Program in partnership with Shatil
 • Mediterranean Women’s Fund
 • The Israel Venture Network, for their fellowship and mentoring support
 • The Rothenberg and Johnson Families, San Francisco and Beer Sheva
 • Della and Fred Worms, Jerusalem
 • The Feminist Review Trust
 • The Schocken Foundation USA, in memory of Esther Rome
 • The World Bank
 • Rosa Luxemburg Foundation
 • A Swiss foundation requesting to remain anonymous
 • The Harry Kramer Foundation

Many generous private donors and the support and help of hundreds of volunteer