שינוי מדיניות

עמותת 'נשים לגופן' הוקמה מתוך צורך שלנו כנשים, לייצר שינוי עבור נשים בנושאים של בריאות, דימוי גוף, מיניות ויחסים.

לאורך שנות העשייה שלנו, הובלנו בדרכים ובתחומים שונים שינוי וקידום מדיניות.

 אנו מאמינות בסמכותן של נשים על גופן ומיניותן ומעודדות נשים לפעולות פרו-אקטיביות לקידום בריאותן, מתוך אמונה שהידע, הניסיון והחוויה האישית של נשים צריכים לעורר מודעות לנושאים שונים שכיום אינם מקבלים התייחסות מספקת. על כן כארגון שטח אנו במרבית הפעמים יוזמות פרויקטים ונוקטות בפעולות מתוך הקשבה לקולות וצרכים שעולים מנשים, זאת מתוך הבנה כי פעמים רבות קולן של נשים אינו מקבל מקום מספק ואנו כארגון רוצות לשנות את המעגל הזה.

ככלל, העמותה שמה לעצמה כמטרה לקדם ולהעלות למודעות סוגיות שקופות אשר העיסוק בהן במרחב הציבורי הוא דל, מתוך שאיפה לשים זרקור על אזורים אלו במערכת הבריאות. על מנת לייצר שינוי מדיניות, אנו פועלות במספר פרקטיקות:
  • שיתוף ציבור – כאשר אנחנו נחשפות לסוגיה כלשהי המשפיעה על נשים, אנחנו פותחות אותה לציבור כדי לשמוע כיצד היא משפיעה על נשים, באה לידי ביטוי בשטח ומה נשים חושבות שצריך לשנות. כדי לממש את תהליך איסוף המידע, אנחנו נעזרות בשיטות שונות שמצאנו אותן כאפקטיביות לאורך השנים: יצירת קמפיינים בתפוצה רחבה ברשת, הקמה ובנייה של קבוצות ידע ופעולה והקמת ועדות היגוי ייעודיות. כל אלו מהוות מרחב לנשים לדבר על סוגיות מושתקות ואף לקחת חלק בעצמם בקידום תהליכי השינוי.

  • פעולה ישירה מול קובעי מדיניות וגורמים שמשפיעים על קבלת החלטות – כך למשל לאורך השנים לקחנו ועודנו לוקחות חלק בקואליציות מרכזיות שמקדמות שינוי – קולקטיב אימפקט של שיתופים, קואליציית המועצה לבריאות האשה, הקואליצייה לביטול הועדות להפסקות היריון ועוד. במסגרת השותפויות שלנו אנחנו מביאות את הקולות שמגיעים אלינו מהשטח, את הניסיון שצברנו בתחומי המומחיות שלנו ולוקחות חלק פעיל ביצירה של שינוי.

הישגים - תחומים בהם פעלנו ליצירת שינוי מדיניות:

פעולות לשינוי שמתבצעות כעת

דוקטור קטן

"נשים מדברות רפואה מגדרית"

בימים אלו אנו עומלות על יוזמה חדשנית שתהווה פלטפורמה מרכזית לשיתוף ואיסוף מידע בין נשים סביב סוגיות וחוויות במערכת הבריאות. מטרת הפרויקט תהיה לייצר אימפקט של שינוי מדיניות סביב הסוגיות שנשים עצמן מעלות ומול כשלים שנחשפים בהקשר של נשים במערכת הבריאות הישראלית. הפרויקט נמצא בימים אלו בשלבי גיוס משאבים והקמה.

קידום בריאותן של נשים בגיל המעבר ואמצע החיים

הקמת צוות תכנון וחשיבה לקידום בריאות באמצע החיים. בהמשך לעבודה שלנו ב'נשים לגופן' לקידום בריאותינו באמצע החיים, מוקם צוות חשיבה בהובלת ד"ר אילה ברנסון בהשתתפות שותפות לעשייה כולן בעלות ראייה רחבה של התחום. הצוות יבחר תחומי התמקדות ועשייה בהמשך.

קידום בריאותן של נשים בגיל השלישי

בשנה האחרונה הקמנו את מרכז המומחיות "גדולות בשנים", שמהווה מרחב ראשון מסוגו לקידום שיח, ידע והנעת תהליכים אודות בריאותן ורווחתן של נשים בגילאים אלו. זהו מרחב להנבטתם של רעיונות ופרויקטים חדשניים ולבניית שותפויות.  בימים אלו אנו עובדות על דוח מסכם מהעשייה שלנו בשטח שיופץ בקרב קובעי מדיניות. בנוסף, נשים לגופן נשים לגופן חברה ביוזמה של קולקטיב אימפקט מבית "שיתופים" העוסקת בבדידות ואיכות חיים של קשישים בקהילה.

תכנון וחשיבה לקידום בריאותן של נשים ערביות בישראל

הקמת צוות המורכב מנשות מקצוע הפועלות בתחום בריאות האישה בחברה הערבית. הצוות יפעל לתכנון ופיתוח תכניות לקידום בריאות נשים ערביות תוך התחשבות במאפיינים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים של הקהילה.

מניעת אלימות זוגית

מעבר לתכניות ופרויקטים שאנחנו מקדמות, כגון "יוצאות מחושך לאור" לנערות וצעירות, נשים לגופן חברה ביוזמה קולקטיב שמובילה "שיתופים" העוסקת במניעת אלימות בזוגיות.

person's left hand wrapped by tape measure

ועדות לאישור ניתוחי הקטנת חזה

בעקבות עדויות שהגיעו אלינו, ולאחר שביצענו סקר בתפוצה רחבה ברשתיות החברתיות, בימים אלו אנו פועלות בצורה ישירה מול קופות החולים בכל הקשור למידע שנאסף והגיע אלינו מהשטח.

נגישות לשירותים רפואיים לנשאיות BRCA

בתקופה האחרונה ישנו עומס בשירותי בריאות ואבחון עבור נשים שהתגלו כנשאיות הגן BRCA. אנו מעוניינות ללמוד עוד את הנושא, ובמידת הצורך לפעול לשינוי והרחבת השירות הניתן ברחבי הארץ. בימים אלו ביקשנו מנשים לשתף אותנו בחוויות שלהן על מנת שנוכל לפעול מול הגורמים הרלוונטיים.