על האמנות באתר

אנו שמחות להציג בפניכן פן נוסף ומרתק של הספר והאתר "נשים לגופן", הפן החזותי.

אמניות ואמנים מהשורה הראשונה בישראל, נענו לפנייתה של האוצרת דיאנה דלל, שהסכימה להקדיש לטובת הפרויקט את זמנה וקשריה, והצטרפו אלינו בהתנדבות כשותפות/ים לרעיון, לעשייה ולדרך. אנו מודות מקרב לב על הנדיבות הרבה והנכונות לחלוק את יצירות האומנות הנפלאות המוצגות באתר ובספר נשים לגופן. תודה מיוחדת לשחף ירון על חלקה בארגון והכנת החומרים והסיוע בהקמה.

הכתיבה והעשייה של עמותת נשים לגופן עוסקות בסוגיות רבות הנוגעות לגוף, בריאות ומיניות של נשים בישראל, ולריבוי ולמגוון של קולות, דימויים וזהויות. האמניות והאמנים מצטרפות/ים למארג זה ומציעות ייצוגי גוף ומגדר מקומיים, ישראליים, התומכים ומשתלבים בתכנים מכיוון אחר. הקולות, התחושות והחוויות מתבטאים בספר ובאתר הן דרך מילים והן דרך מראות וייצוגים חזותיים. עבודות האמנות לעיתים נוגעות ומייצגות ישירות את הגוף הנשי ולעיתים הנגיעה שלהן בו מרומזת יותר ומהווה נקודת מבט מופשטת הפתוחה לרגש ולפרשנות אישית של המתבוננת.

הפרקים השונים עוסקים בתופעות תרבותיות ישראליות, רפואיות, גופניות ונפשיות. ייצוגי האמנות השונים בהם מייצרים גם הם פסיפס מעניין של "נשיות ישראלית" אשר בו ייצוגי הגוף הנשי נעים באופן תמידי בין הגדרות שונות, הגוף: כאובייקט תשוקה, כאובייקט לאלימות, כסובייקט המייצר עצמו מחדש תוך התחפשות מתמדת, או כאובייקט/סובייקט בעל קשרים מורכבים עם מרחב הבית והמשפחה. בטקסט ניכרת מורכבות החיפוש אחר ייצוגים וקולות שונים של "נשיות ישראלית". נקודת המבט החזותית מוסיפה ומדגישה עוד את האפשרויות השונות, את הזהויות ומערכות הקשרים שבין אתניות, דתיוּת, נטיות מיניות, מעמד, שפה לבין סוגיות של גוף, מגדר, בריאות, רווחה וחברה בישראל. מערכות היחסים המורכבות בין החיבורים השונים מקבלים גם נופך נוסף בקשרים שבין המרחב הפרטי למרחב ציבורי.

ניתן ללמוד עוד על האמניות והאמנים שתרמו לפרויקט חשוב זה באמצעות כניסה לדף האישי המוקדש לכל אחת ואחד מהם/ן (האמניות והאמנים מופיעים כאן לפי סדר הא"ב). רשימת האמנים התורמים מופיעה מימין.

אנו שמחות להציג בפניכן פן נוסף ומרתק של הספר והאתר "נשים לגופן", הפן החזותי.

אמניות ואמנים מהשורה הראשונה בישראל, נענו לפנייתה של האוצרת דיאנה דלל, שהסכימה להקדיש לטובת הפרויקט את זמנה וקשריה, והצטרפו אלינו בהתנדבות כשותפות/ים לרעיון, לעשייה ולדרך. אנו מודות מקרב לב על הנדיבות הרבה והנכונות לחלוק את יצירות האומנות הנפלאות המוצגות באתר ובספר נשים לגופן. תודה מיוחדת לשחף ירון על חלקה בארגון והכנת החומרים והסיוע בהקמה.

הכתיבה והעשייה של עמותת נשים לגופן עוסקות בסוגיות רבות הנוגעות לגוף, בריאות ומיניות של נשים בישראל, ולריבוי ולמגוון של קולות, דימויים וזהויות. האמניות והאמנים מצטרפות/ים למארג זה ומציעות ייצוגי גוף ומגדר מקומיים, ישראליים, התומכים ומשתלבים בתכנים מכיוון אחר. הקולות, התחושות והחוויות מתבטאים בספר ובאתר הן דרך מילים והן דרך מראות וייצוגים חזותיים. עבודות האמנות לעיתים נוגעות ומייצגות ישירות את הגוף הנשי ולעיתים הנגיעה שלהן בו מרומזת יותר ומהווה נקודת מבט מופשטת הפתוחה לרגש ולפרשנות אישית של המתבוננת.

הפרקים השונים עוסקים בתופעות תרבותיות ישראליות, רפואיות, גופניות ונפשיות. ייצוגי האמנות השונים בהם מייצרים גם הם פסיפס מעניין של "נשיות ישראלית" אשר בו ייצוגי הגוף הנשי נעים באופן תמידי בין הגדרות שונות, הגוף: כאובייקט תשוקה, כאובייקט לאלימות, כסובייקט המייצר עצמו מחדש תוך התחפשות מתמדת, או כאובייקט/סובייקט בעל קשרים מורכבים עם מרחב הבית והמשפחה. בטקסט ניכרת מורכבות החיפוש אחר ייצוגים וקולות שונים של "נשיות ישראלית". נקודת המבט החזותית מוסיפה ומדגישה עוד את האפשרויות השונות, את הזהויות ומערכות הקשרים שבין אתניות, דתיוּת, נטיות מיניות, מעמד, שפה לבין סוגיות של גוף, מגדר, בריאות, רווחה וחברה בישראל. מערכות היחסים המורכבות בין החיבורים השונים מקבלים גם נופך נוסף בקשרים שבין המרחב הפרטי למרחב ציבורי.

ניתן ללמוד עוד על האמניות והאמנים שתרמו לפרויקט חשוב זה באמצעות כניסה לדף האישי המוקדש לכל אחת ואחד מהם/ן (האמניות והאמנים מופיעים כאן לפי סדר הא"ב). רשימת האמנים התורמים מופיעה מימין.