מפת חדרים אקוטיים מתוך אתר "הלובי למחמה באלימות מינית", המפרטת את פריסת החדרים האוקטיים ברחבי הארץ.

חדר אקוטי הוא חדר במרכז רפואי, שבו מרוכז הטיפול הרפואי, המשפטי והנפשי הראשוני בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. בחדר משולבים מספר א.נשי מקצוע כולל רופאים, עובדים סוציאלים וחוקרי משטרה.

לקריאה נוספת על חדרים אקוטיים באתר הלובי למחלמה באלימות מינית לחצי על הקישור.

  • מעודכן לנובמבר 2022