אנחנו שמחות להציג חוברת פרי שיתוף פעולה בין  מרכז הידע והפעולה "נשים לגופן" לעמותת "מפרקים צעירים".
החוברת עוסקת במערכות יחסים, יחסים אינטימיים ודלקת מפרקים. בהשלמה, בהתמודדות וביומיום.
נכתבה בהשראת חוברת של העמותה הבריטית Arthritis Care, UK.
כלל הציטוטים מסיפורי נשים בחוברת המתמודדות עם דלקת מפרקים נאספו על ידי מרכז המידע והמחקר של "נשים לגופן" ו"מפרקים צעירים" באמצעות ראיונות איכותניים.
עיצוב גרפי של ורד ויינפלד.
תודה לכל השותפות❤ !