איך מידע מוטעה ברשת משפיע על דימוי הגוף והתזונה שלך?
בואי איתנו למסע שיתן לך כלים לזהות איך הרשת מבנה אצלנו תפיסה שאנחנו צריכות לשאוף ל"גוף אידיאלי".