בחודש אוג' 2021 יצאה המלצה רשמית מהאגף לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות, להאריך את משך תוקף המרשמים בישראל לחצי שנה.