ישנה עלות נפרדת של הוועדה להפסקת היריון ועלות ההליך עצמו.

נערות מתחת לגיל 19 לא משלמות עבור הועדה, ישנו מימון של קופות החולים. יש לקבל התחייבות מקופ"ח לועדה וכן להפסקת ההיריון עצמה. כדאי לנסות לקבל את שתי ההתחייבויות מראש מקופת החולים.

לקריאה על הפסקות הריון לנערות. ישנו נוהל של קופות החולים לייעול וטיפול ייחודי בקטינות מתחת לגיל 19 הכולל שמירה על חסיון פרטי הקטינה, ואין צורך בנוכחות הורים.

הפסקות היריון נמצאות בסל הבריאות עבור נשים עד  גיל 33 ועל כן בין הגילאים  19 ועד  33 אישה שקבלה אישור מהועדה, תהיה זכאית למימון הפסקת ההריון. עליה לשלם את

מחיר הועדה (סביב 450 ש"ח משתנה מעט ממקום למקום). אם ישנו אישור של הועדה יהיה החזר מקופת חולים אל מול קבלה ואישור של הועדה. לאחר אישור הועדה יש לקבל התחייבות מקופת החולים לביצוע הפסקת ההריון, עם הצגת אישור מהודעה להפסקת היריון.

קופות החולים מממנות הפסקת

שחף ירון, צילום

היריון רק אם ההליך יתבצע בבית חולים ציבורי ואינן מממנות בד"כ הפסקת היריון במרכז פרטי.

הפסקת הריון  לפי סעיף רפואי/נפשי, יש לשלם לוועדה, אך אם יינתן אישור לביצוע הפסקת ההיריון, ניתן לקבל החזר מקופ"ח על הסכום ששולם והתחייבות לביצוע הפסקת ההיריון.

הפסקת הריון בשל אונס, גילוי עריות, או "יחסים אסורים", ממומנת במרבית המקרים על ידי קופת החולים.