עמותת נשים לגופן משתתפת במועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה בועדת בריאות ומגדר. במסגרת עבודת הועדה הוחלט על מחקר שיבדוק האם תכנים שנוגעים למין ומגדר מיוצגים ונלמדים בצורה מספק בהכשרתן.ם של מי שלומדים.ות רפואה ומקצוע בריאות בישראל . לצורך כך הוזמן מחר שבחן את הנושא ועם סיומו נכתב דו"ח מפורט שמציג את תמונת המצב של שילוב הבטי מגדר ומין בלימודי רפואה ולימודי בריאות אחרים בישראל.

"רפואה מודעת מין ומגדר" הוא תחום העוסק בקשר שבין רפואה למגדר, ונועד לפתח שיטות טיפול ואבחון מותאמות מין ומגדר. התחום התפתח מתוך הבנה שמין ומגדר הינם מרכיבים אשר יוצרים הבדלים רפואיים מהותיים בין א.נשים, שפעמים רבות נזנחים במערכת הבריאות. כך למשל, ידע שנאסף על גברים בלבד יכול להיות מיושם בטיפולים על נשים, ללא כל התאמה מגדרית, על אף שייתכן שהטיפול אינו מתאים לנשים. על כן ישנה חשיבות רבה בהעלאת המודעות לנושא ולחינוך אליו עוד בשלבים הראשונים של הכשרת הצוותים הרפואיים.

עמותת נשים לגופן הייתה שותפה לניסוח הדו"ח ולניתוח הנתונים שלו.

לקריאת הדוח המלא, ליחצי על הקישור