עמותת נשים לגופן פותחת בימים אלו קו חדש לסיוע טלפוני במקרים של אלימות נגד נערות ונשים.