פודקאסט בהשתתפות ד"ר יסמין פרידיהן, רופאה שעוסקת בגישה מגדרית לטיפול בנשים וטל תמיר מנהלת מרכז הידע והפעולה שלנו.
שיחה מרגשת על גוף, נשים והשאלה איך מין ומגדר משפיעים על הרפואה, המחקר, ההבחנה והטיפול.
אחד הדגשים: לא מדובר רק "רפואת הביקיני", אלא רפואה בכללה – היום כבר ברור שלהבדלים החברתיים והביולוגיים יש השפעה על תמותה וגם תחלואה בהיקפים שונים במחלות ספציפיות ושישי סימפטומים שונים, וכן שיש צורך בהתאמת דרכי האבחון והטיפול בנשים ובגברים.
רוצות להודות למנהל נשים עיריית הרצליה ומרכז תרבות תאו על האירוח.