1. כל מחקר הממומן על ידי מדינת ישראל יחוייב לכלול נשים כחלק מקבוצת המחקר שלו.

 2. יש להפנות תקציבים ולעודד מחקרים במגוון נושאים הקשורים לבריאות נשים (למשל: בארה"ב התקציב הממשלתי לבריאות נשים עומד על 4 מיליארד דולר בשנה, בישראל עדיין אין תקציב ממשלתי נפרד).

 3. יש להכיר בזכותה של כל אשה לשלוט בפוריותה ולהחליט האם, איך והיכן ללדת.

 4. ראוי ליצור מערך לקידום בריאות החל מקטנות ועד בכלל למען אורח חיים בריא, שיאפשר לקיחת אחריות ותחושת שליטה של הפרט על בריאותו/ה.

 5. יש לדאוג למתן ייצוג הוגן והולם לנשים במסגרות קובעות מדיניות ומתכננות שירותי בריאות.

 6. נדרשת הקמת מסגרות לרפואה מונעת בהן תוכלנה נשים לבצע את כל הבדיקות תחת קורת גג אחת.

 7. הכנסת מגוון אמצעי מניעה וטיפול לסל הבריאות לנשים בכל גיל.

 8. מדינת ישראל חייבת להשקיע משאבים ותשומות בנשים מקבוצות מוחלשות (אתנית, כלכלית, לאומית וגיאוגרפית), בקידום רפואה מונעת, חינוך לבריאות וטיפול בתחלואה.

 9. ראוי לפתח תוכניות לימוד לנערות ונערים בנושא מיניות וטיפוח דימוי גוף חיובי, תוך רגישות לצרכים תרבותיים ייחודים של קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל.

 10. על מדינת ישראל להפנות את הזרקור אל אוכלוסיית הנשים הקשישות בישראל שרבות מהן סובלות מתחלואה ומעוני ולפעול במגוון דרכים למען שיפור מיידי באיכות חייהן.

  צילום: אור קפלן