פרק שני בסדרת הרשת של עמותת נשים לגופן "נשים זקנות מדברות על גוף בריאות ומיניות.

הסדרה פרי שיתוף פעולה עם חברת מגדל שתומכת בעבודתינו לקידום בריאות נשים בזיקנה. הסדרה הופקה ע"י אור קפלן.

אנו מודות מקרב לב למשתתפות שתרמו חוכמת חיים ותובנות: נעמי למש גרשי, חוה בת חיים, לאה רוזנברג, יפה בן זאב, שרה גרוס, שולה בן גל, דייזי קפלן.