מה משמעות "להיות אישה עם מוגבלות" במאה ה-21?

"האם ערכים של צדק ושוויון, מימוש זכויות הבסיסיות כמו בריאות, זוגיות, וחיים מלאים נגישים, האם כל אלה מובטחים לה? מטרת דו"ח זה היא להביא לציבור את קולן של מגוון נשים החשופות להדרה כפולה, משולשת ואף יותר, מעצם השתייכותן לקבוצת מיעוט מגדרית ולקבוצת המיעוט הגדולה ביותר – אוכלוסיית האנשים עם המוגבלות, ולעיתים גם לקבוצות מיעוט נוספות, כגון פריפריה חברתית- כלכלית, קבוצה אתנית, לאום ועוד."

מזמינות אתכן לקרוא את דוח חדש על נשים ומוגבלויות שהיינו חלק מכתיבתו-

דוח 2020 על נשים ומוגבלויות אפליה כפולה