מכתב הערכות שמפרסם משרד הבריאות ב 12.4.21 ופונה למנהלי.ות בתי החולים וקופות החולים, לגבי האופן בו יש לקיים בדיקת אקו לב במאמץ והנחיות לגבי שמירה על צנעת הפרט, הזכות להבדק בכבוד וללא תחושת אי נוחות מיותרת.
אנו מזמינות אתכן לעיין במסמך לקראת קיום בדיקה, על מנת להכיר את הזכויות המגיעות לכן והנהלים שנקבעו וכן מה ניתן לעשות ולמי להתלונן במידה ואתן מרגישות שהיתה הפרה של זכויות ונהלים אלו.