המלצת צפייה בח"כ מירב מכאלי בהרצאת TED כנגד מוסד הנישואים.

ציפורים

ח"כ מכאלי טוענת שהחברה והמדינה המודרניות ממשיכות להעניק הטבות כלכליות, מעמד חוקי וגישה לילדים על בסיס נישואים, סידור חשוך שהומצא לפני עידנים, כשלנשים לא היה מעמד עצמאי לפני החוק, כשלא היתה להן זכות בחירה למוסדות השלטון, ולא היתה להן זכות לבחור אם להינשא, למי להינשא והאם בכלל ללדת ילדים. סידור מימים שבהם נשים היו סחורה לכל דבר, שנרכשה על ידי גברים כדי לוודא שיהיה להם רחם שייצר ילדים שהם בוודאות שלהם. לתפיסתה, כאלה הם הנישואים גם היום: סידור שמאפשר לכל גבר להחזיק בבעלות חוקית על אשה אחת לפחות, שתעמוד לשירותו ושתלד את ילדיו, מזרעו שלו.