ישראל נחשבת לאחת מן המדינות המעודדות טיפולי פוריות.

מחקר זה, שנעשה על ידי דניאל שפרלינג מביה"ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית באוניברסיטה העברית ויעל סימון, מצביע על כך שלמרות  החשיבות  הגדולה של הנושא בישראל, אין לאנשי המקצוע העוסקים בתחום הנחיות ברורות ומסודרות  בכל הקשור לאתיקה  בנושאים כמו: ניפוי של מקבלי הטיפול  וביצוע פרוצדורות שנויות במחלוקת. בנוסף מסיקים  המחברים שגישתם של נותני הטיפולים בישראל מעוצבת על ידי המדיניות הישראלית הפרונטליסטית ואינם שמים דגש מספיק על תפקידם כ 'שומרי השער' , הלוקחים חלק גדול בעיצוב גורלם וחייהם של הילדים הנולדים כתוצאה מהטיפולים הללו.

דגנית ברסט, צילום