"עבודת הטיפול היא חיונית לאיכות החיים של כל אחד ואחת מאתנו; היא גם חיונית לרווחתה של
כלל החברה. היא יכולה להיעשות בשכר ושלא בשכר ולהתבצע במוסדות כדוגמת בתי חולים ובתי
ספר או בבית המשפחה ובמרחבים פרטיים אחרים. עבודת הטיפול מערבת קשר אישי ורגשי כמו
גם מחויבות מוסרית. במשך שנים נחשבה עבודת הטיפול כאחריותן הטבעית של נשים; ואכן,
בישראל כמו במדינות אחרות, נשים מספקות את רובה – אם בשכר ואם ללא שכר" 

דוח של מרכז אדוה אודות הגרעון הטיפולי בישראל במבט מגדרי ותוך השפעה ברורה על רווחתן ובריאותן של נשים.

לקריאת הדוח לחצו כאן