אריקסון, א"ה (1976). ילדות וחברה. תל אביב: ספרית פועלים.

בלאו, א. 2012. "ממצאי סקר השימוש ביישומי האינטרנט, התנהגות ולמידה ברשת בקרב ילדים ובני נוער: "כן" לגלישה בטוחה, "לא" לשימוש כפייתי". בתוך, ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. עשת-אלקלעי ואחרים (עורכים). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. 84-75.

הראל-פיש, י', וולש, ס', בוניאל-נסים, מ', דז'אלובסקי, א', אמית, ש', טסלר, ר' וחביב, ג' (2014). נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל. תכנית המחקר הבינלאומי על בריאותם ורווחתם של בני-הנוער. ירושלים: אוניברסיטת בר אילן, מכון ברוקדייל, משרד הבריאות ומשרד החינוך.

הרדוף, ד', פרידמן, ר', פילו, נ', פרידמן, פ', גריילסמר, ד' וריגל, ש' (2012). "מתבגרים שואלים רופאים באינטרנט: סקר שאלות של מתבגרים בתחומי בריאות בפורום אינטרנט במשך שנה". הרפואה, 151 (6), 341-338.

למיש, ד. ריב"ק, ר. ואלוני, ר. 2009. "ילדים ישראלים גולשים באינטרנט: מפאניקה מוסרית להורות אחראית". מגמות. מ"ו (1-2), 163-137.

עינת, ג. ובן דב עגני, נ. 2015. "פורנורמה – השפעות החשיפה לתכנים פורנוגרפיים על ההתפתחות מינית ועל נורמות חברתיות". רשת ללא בטחון תופעת האלימות המינית ברשת האינטרנט ובמדיה החדשה בישראל. הוצאת איגוד מרכזי הסיוע: ירושלים. 55-60.