בשנת 2014-5 קיימה עמותתת נשים לגופן בשיתוף עמותת 'קשר' קבוצת ידע ופעולה לנשים דוברות רוסית שהן מנהיגות בקהילות שלהן.

המטרה היתה הובלת מנהיגות בנושא בריאות נשים ליוצאות חבר העמים. הנגשת ידע וזכויות בנושא בריאות, מיניות וגוף למנהיגות הקהילה בשפתן ובתרבותן ורתימתן להובלת שינוי בעל השפעה רחבה.

הצורך:

  • מצב בריאות הנשים והנערות בישראל מטריד ומצריך השקעת משאבים למען העלאת מודעות ושיפור יכולתן של נשים, בעיקר מאוכלוסיה מוחלשות, לעשות שימוש מושכל בשירותי הבריאות.
  • נשים דוברות רוסית מתקשות לא אחת לקבל את מלוא הידע על שירותי הבריאות להם הן זכאיות. הקבוצה כללה מנהיגות קהילתיות שייצרו שינוי קהילתי.
  • נשים הן סוכנות בריאות משמעותיות במשפחה, העצמתן מבטיחה יצירת שינוי בבריאות שלהן ושל קהילות. עבודה עם מנהיגות דוברות רוסית היא בעלת אדוות השפעה רחבות ומשמעותיות.

בתהליך עבודתה הקבוצה עסקה בתהלכי ההתעצמות של החברות בה, מנהיגות הקהילה. קידום בריאותן הפיזית של נשים יוצאות חבר העמים והעלאת מודעותן לצרכים ומחסורים ייחודיים בתחום הבריאות וכן לזכויות בריאות.

הנושאים בהם דנה הקבוצה:  היבטים תרבותיים ומגדריים של יחס לבריאות בקרב נשים דוברות רוסית. העלת מודעות לתכתיבים חברתיים כמו "משעמם ומכביד לדבר על הבריאות" , "אישה שדואגת לעצמה ולבריאות שלה היא אגוסיסטית" בהרצאה ודיון על בדיקות תקופתיות, חשיבות של רפואה מונעת. בהרצאה ודיון על התמודדות עם מערכת הבריאות, ידע, ציפיות, יחסי כוח במערכת הבריאות, שיקולים כלכליים של מערכת הבריאות במתן שירות, מחסומים אישיים, תרבותיים וחברתיים בקבלת שירות רפואי – מחסום השפה, קושי להתעקש, חוסר התמצאות וכו'. מתי אני עושה בדיקות או פונה לרופא/ה  ומתי לא, מה עוזר ומה חוסם. סיעור מוחות – איך אפשר לעקוף את המחסומים שמונעים מאתנו להבדק ולקבל שירותי בריאות אחרים. איך לעזור לנשים אחרות לעקוף את המחסומים שלהן. דיון על התמודדות רגשית עם סוגייה הבטחון בישראל, חרדה ולחץ. שימוש במדיטציה ככלי לאיזון רגשי. אוכל,דימוי גוף, ואכילה מודעת. לחץ חברתי ומיתוס היופי. כלים לאכילה מאוזנת ומהנה יותר. המשתתפות שמעו הרצאות בנושאים : "על זכויות של מבוטחות בקופות חולים", "כלים פסיכולוגיים, העלאת מודעות בקרב נשים  דוברות רוסית בנושא בריאות"

לאחר מספר מפגשים הוחלט במשותף על דרך הפעולה: העלאת מודעות קהילתית רחבה בקרב נשים דוברות רוסית לסוגיות בריאות. זאת ע"י העברת הרצאות ודיונים בקבוצות נשים שמגיעות לפעילות בקהילות של קשר ברחבי הארץ מהן מגיעות משתתפות הקבוצה. הקבוצה בנתה מערכים בנושאים כמו בדיקות תקופתיות, ניווט במערכת הבריאות וכדומה. כמו כן הכנת חומרים כתובים בשיתוף עמותת נשים לגופן אודות בדיקות תקופתיות לפי גיל.