שחף ירון, צילום

 

פיטורים – אסור לפטר אשה בהיריון אם עבדה במקום העבודה ששה חודשים לפחות, אלא אם התקבל לכך היתר ממשרד התמ"ת (תעשיה, מסחר ותעסוקה). היתר כזה יינתן רק כאשר המעסיק/ה הוכיחו כי סיבת הפיטורים אינה קשורה להיריון.

איסור פגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה –  אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהיריון אשר עבדה במקום העבודה ששה חודשים,  אלא אם התקבל לכך היתר ממשרד התמ"ת.

שעות בדיקות – כל עובדת בהיריון זכאית ל-40 שעות בדיקות על חשבון העבודה, בתנאי שהיא עובדת במשרה מלאה. עובדת במשרה חלקית תהיה זכאית ל-20 שעות בדיקות במהלך הריונה. על העובדת להביא אישור מהמעבדה או מרופא/ה על הבדיקה.

שעות נוספות, מנוחה שבועית ועבודת לילה – אין להעסיק אשה בהיריון בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי משבוע 20 ואילך, אלא אם הסכימה לכך בכתב ויש על כך אישור רפואי. אותו דין חל לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב, כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה.

שמירת היריון – חשוב להבין כי "שמירת היריון" אינה מושג רפואי, אלא מושג המגדיר זכאות לתמיכה כלכלית מהמדינה. הגדרת שמירת היריון:

  • מצב רפואי הנובע מההיריון ומסכן את האשה או את עוברה.
  • מצב שבו סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האשה או את עוברה, ולא נמצאה לעובדת עבודה חילופית מתאימה.

הביטוח הלאומי מכיר בשמירת היריון רק אם ניתן אישור רפואי לכך מרופא/ת הנשים, ואם נעדרנו מעבודתנו במשך 30 יום לפחות. היעדרות בגין ההיריון, כאמור לעיל, דינה כהיעדרות מפאת מחלה, אלה אם הוכרה היעדרות זו כשמירת היריון.

זכויות פנסיה וקרן השתלמות – תשלומים אלה מופרשים לאשה בזמן שמירת היריון, בתנאי שהעובדת עבדה 6 חודשים ברצף טרם הרתה. העובדת  תעביר מדי חודש את תשלומיה למעביד. המעביד יעביר לקופת הגמל מדי חודש את תשלומיו ותשלומי  העובדת.

 

* אין במידע הנ"ל כדי להחליף ייעוץ משפטי.

לייעוץ משפטי אפשר לפנות לקו הייעוץ של שדולת הנשים בימים א', ב' ו-ה', בין השעות 17:00-19:00, בטלפון: 03-6120000 ובאתר האינטרנט www.iwn.org.il .