מדריך שפורסם במסגרת  השירות הפסיכולוגי ייעוצי במינהל הפדגוגי. המדריך נכתב כמענה לצרכיהם של אנשי מקצוע, יועצות/ים ופסיכולוגיות/ים, הנדרשים להתמודד עם נושא הפרעות אכילה בקרב נערות (בדרך כלל).