"עמותת נשים לגופן" השיקה החודש בשיתוף עם "ארגון המיילדות בישראל" את פרויקט האמנה המיילדותית, במסגרתו הופצו שני שאלוני מחקר: האחד ליולדות והשני למיילדות. מטרתנו היא לאתר את הגורמים המשפיעים על חווית הלידה, כך שביחד, יולדות ומיילדות בישראל, נייצר אמנה, בעברית ובערבית, שתעצים ותשפר את חווית הלידה בישראל ותופץ בכל בתי החולים בישראל.

במידה וילדתן ב-4 השנים האחרונות בבית חולים בישראל נשמח אם תקדישו כמה דקות למילוי (במחשב) של השאלון .https://bit.ly/2VfMLMA