דימוי גוף השינוי מתחיל בנו, סרטון בעברית.

הרצאה קצרה בת 10 דקות להורים וצוותים בשותפות קמפוס אשלים, גו'ינט ישראל.