במשך תקופה ארוכה לאורך ההיסטוריה, מחקרים מדעיים על הפיזיולוגיה ועל מחלות שונות של גוף האדם נעשו בעיקר ע"י גברים ועל גברים, ואילו גוף האישה נלמד ונחקר רק בהקשר למערכת הרבייה.
כיום ידוע כי יש מחלות ותסמינים שונים אשר נוטים להופיע יותר בקרב נשים או שהם בעלי השפעה שונה על נשים. על כן, יצרנו עבורך חוברת נפרדת המתבוננת ברפואה מונעת ואשר מתמקדת בבריאותן של נשים בגילאי 65+ באופן נפרד.