צעד היסטורי ובזכות מאבק עיקש שהתנהל בשנים האחרונות על ידי הועד למלחמה באיידס והחברה הישראלית לרפואת איידס בהסתדרות הרפואית בוצע עדכון הנוהל ובדיקות HIV יבוצעו כחלק מבדיקות השגרה בכל הריון, לכל אשה הרה, ללא קשר להשתייכות לקבוצת סיכון כזו או אחרת.
מדובר בשינוי שימנע הדבקות בין אמהות לילודים, ויפחית את שיעורי הHIV המועבר בזמן לידה.