לקריאת חוברת שכתבנו במרכז המומחיות של נשים לגופן בשיתוף עם ד"ר קרני להד, המפרטת את הבדיקות המניעתיות המומלצות לנשים לפי עשורים בחייהן:
בדיקות חשובות לנשים במעגל החיים