כתבה בנושא "רפואה מודעת מין ומגדר" של מכון דוידסון, המדגישה את החשיבות של התאמות מגדריות בעולם הרפואה.

את הכתבה ניתן לקרוא בקישור הזה.