מאמר שהחברה לרפואה מודעת מין ומגדר אמלקה בעקבות מחקר קנדי גדול הנוגע בסוגייה של המפגש עם רופאי המשפחה והילדים עם מטופלים המזדהים כטרנסג'נדרים. בעקבות הקבלה הציבורית לפי מחקרים בעשור האחרון ישנה צמיחה מ1.2% ל4.1% מהמתבגרים שמזדהים כטרנסג'נדרים ולכן יש צורך להכיר את הצרכים הפיזיולוגים והפסיכולוגים המיוחדים של אוכלוסיה זו.