בעקבות פרסום מסמך אודות הרכב "צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה" הצטרפנו למספר רב של ארגוני נשים וארגוני החברה האזרחית שפונים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמאיר בן שבת ראש המל"ל בדרישה לייצוג הולם על פי חוק של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בצוות מומחים להתמודדות עם מגפת הקורונה.

לקריאת מכתב הדרישה