maturewomanמתוך הבלוג של  דפנה לוי: "זה גיל שבו אנחנו משתחררות מהרבה מגבלות, ויכולות להשקיע בעצמנו. כל זה אפשרי בתנאי שאנחנו דואגות לעצמנו באמת: לתזונה, לקשרים עם בני משפחה וחברים, ליציבות הכלכלית שלנו. כדי ליהנות מהמחצית השנייה של החיים, נשים צריכות להחליף את הפריון הביולוגי, שנגמר, בפריון אחר: יצירה של מחשבות חדשות, גילוי תחביבים, שינוי הרגלים ישנים שמקבעים אותנו ומונעים מאתנו להתפתח. אנחנו מזדקנות אבל זה לא אומר שאנחנו מוכרחות להיות זקנות…."  ספרה של ראדוק, המבוסס על ניסיונה האישי ועל ראיונות עם נשים בבריטניה ובארה"ב , דן בלגיטימציה של התבגרות ובקבלת השינויים הרבים שכרוכים בה.