יום העיון נערך בתל אביב באוקטובר 2012, בארגון "דלת פתוחה", האגודה הישראלית לתכנון המשפחה ואיט"ם, האגודה הישראלית לטיפול מיני. היום עסק בהבנת מושג פורנוגרפיה, ממדיה, המשמעות וההשלכות שלה על נפשם של מתבגרות ומתבגרים, על תפיסת עולמם בנוגע ליחסים בין המינים. וגם – מה אפשר לעשות למול התופעה.

דגש הושם על זמינותה של פורנוגרפיה בעולם התקשורתי של ימינו, כאשר הנגישות לאתרי פורנו קלה ביותר, ומחקרים מצביעים על שיעור גבוה של צופי פורנו (בעיקר בקרב נערים). סרטי הפורנו מראים לבני ובנות הנוער ייצוג שקרי ומעוות על אופיים של יחסים מיניים ומקנים להם ממד אינסטרומנטלי בלבד. היא מראה ייצוג של מיניות שלפיו נשים מפיקות הנאה מהשפלה וביזוי מיני. מן הפריזמה הפמיניסטית, פורנוגרפיה הנה התגלמות של החפצה והשפלה מינית של נשים: נשים מוצגות כאובייקטים של תאווה גברית, והן אמצעי לבידור ולעינוג האחר, הגבר, עד לכדי סיפוקו. היא מציגה הכנעה ושליטה גברית בנשים, בזמן שמיניות האישה שקופה וחסרה. נושא נוסף שעלה ביום העיון הוא הקשר שבין אלימות לבין צריכת פורנוגרפיה: אלימות מינית, קבלה של ניצול מיני ואונס. תמונה מעוותת זו מוגברת באמצעות המדיה,הפרסומות ותכניות הריאליטי. אנשי המקצוע דנו בדרכים לקידום מיניות בריאה ובדרכים לקדם חינוך לתקשורת ולכבוד הדדי.