קוד הלבוש הבית ספרי, מכנסיים קצרים, כן/לא, למה, והאם יש הבדל בין בנות לבנים באכיפה, באופנה ושוב, למה? וגם איך נתמודד?
ביום חמישי נפגשנו פורום ארגונים העוסקים בחינוך מיני, בשויון מגדרי ובמניעת אלימות מינית לשיחה על הנושא וחשיבה אסטרטגית.
מצורף כאן תוצר פגישתנו: נייר עמדה משותף שניסחנו אשר יוגש לשר החינוך הנכנס, ולועדת החינוך שתתכנס לדיון בכנסת מחר בעשר בבוקר. בהמשך נעבוד גם עם צוותים חינוכיים ובני ובנות הנוער.

עמותת נשים לגופן מוצאת לנכון להתייחס לנושא זה החורג מעבר למחשבות על אופנה וביטוי עצמי, ונוגע בשורש של הבנייה חברתית מגדרית. אופן האכיפה של תקנוני הלבוש מבזה ומשפיל בעיקר ילדות ונערות, אך גם נערים, משום ההנחות הסטריאטופיות המגולמות בו, היכולות להוביל למתן לגיטמציה לאלימות מינית.

בחרנו להוביל ביחד עם פורום הארגונים תמיכה בלתי משתמעת בנערות במאבקן האקטיביסטי, הראוי והצודק. נייר העמדה מציע לצוותים החינוכיים המלצות וקווים מנחים להסדרת הנושא, מתוך הכרה במורכבות הסוגיה ובחשיבות ניהולה באופן מכבד, שוויוני, קשוב ורגיש.

מזמינות אתכן ואתכם לזכור שאנחנו כאן בשבילכן.ם ונשמח לספק הרצאות, סדנאות וליווי בכל נושא הקושר בין מגדר, לחינוך ולגוף – אנחנו מכשירות שנים ארוכות צוות חינוכי וטיפולי והורים בסוגיות אלו ועובדות גם בעבודת עומק עם בנות הנוער.

הארגונים החתומים (לפי סדר הא"ב)

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית – מחלקות החינוך
איגי – מרכז ההדרכה
דלת פתוחה לקידום מיניות בריאה
חוש״ן – ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הלהט״בית
לגעת בזה – חינוך מיני ומגדרי לבני נוער, מרכז הדרכה המעורר
מידע אמין על מין – המרכז הישראלי לחינוך מיני
מכנה משותף לחינוך מגדרי
נשים לגופן
פסיפס – מרכז חינוכי לחשיבה ערכית, מחלקת מיניות ומגדר
תהודה – חינוך, השפעה, קהילה

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מיניתIGY – ארגון נוער גאה – איגימידע אמין על מין – המרכז הישראלי לחינוך מיני חוש"ן – Hoshenפסיפסמכנה משותףלגעת בזה – חינוך מיני ומגדרידלת פתוחה תהודה – חינוך, השפעה, קהילה

 

לקריאת המכתב