מרכז רותם מכללת ספיר – مركز روتم كليه سابيرם מכללת ספיר – مركز روتم كليه سابير משמש כבר 10 שנים ויותר השראה להרבה מאיתנו הארגונים בשטח, ומהווה שותף אקדמי וגם מעשי שמלכלכך את הידיים. העשייה של המרכז ייחודית וחשובה ומאפשרת לנערות ולצעירות לקחת חלק בפעילות באופן פעיל, כמנטריות כמי שמעצימות ומתעצמות, את עצמן וגם אחרות.

הצטרפנו למכתב הפונה בבקשה לפתוח אותו מחדש. לקריאת המכתב