בשנת 2013 התקיימה קבוצה ידע ופעולה לנשים פלסטיניות החיות במזרח העיר ירושלים. בקבוצה השתתפו 17 פעילות שהן מנהיגות קהילתיות למען נשים וקידומן.

הקבוצה למדה ושיתפה בנושאים הנוגעים למגדר, תרבות, מעמד האישה בחברה הערבית ובריאותה. כמו כן עסקה בניווט המורכב במערכת הבריאות במזרח העיר ירושלים והיכולת לקבל זכויות בריאות.

חברות הקבוצה ספרו על האתגרים והחוויות המורכבות שלהן במגע עם מערכת הבריאות. כבר בשלבים ראשוניים של העבודה עלו מספר סיפורים על פגיעות מיניות של רופאים במהלך ביקור רפואי. המשתתפות שיתפו מגוון סיפורים ועלו כמה שמות שחזרו על עצמם של רופאים שהטרידו מינית. חלקן ספרו שלא לגמרי הבינו מה קרה, אבל כולן שיתפו בתחושות קשות של אי נעימות ניצול ופגיעה. התקיים דיון על שתיקה והשתקה ועל האפשרות לבחור בתחום זה כתחום לשינוי חברתי ופעולה מצידן.  התחושה של המשתתפות היתה שהן חייבות לעשות עם זה משהו ולשנות. הדיון הוביל להבנה משותפת שהפעולה לא תכוון נגד הרופאים הפוגעים בשל תפיסות חברתיות על פיהן המשתתפות עלולות להפגע אם יתלוננו בגלוי על רופאים.

במהלך דיוני ועבודת הקבוצה עלו שני נושאים נוספים: הבעיתיות של התנאים המיילדותיים בבתי החולים במזרח העיר. דובר על תנאים קשים וחוסר מודעות לזכויותיהן וצרכיהן של יולדות. נושא נוסף שעלה הוא רמת שירותי הבריאות הניתנים ע"י חברות קבלן של קופות החולים במזרח העיר ירושלים.

ג'אנה בולוס, צילום

לאחר דיונים ותהליך קבוצתי הוחלט להתמקד בנושא מניעה של פגיעה מינית בעת בדיקה רפואית. הקבוצה נפגשה עם עו"ד בתחום להבנה טובה יותר של החוק בנושא.

הקבוצה החליטה על אפיק הפעולה – ארגון יום אליו יוזמנו כ 100 נשים שהן אמהות בקהילה. נבחרו נשים בגיל זה על מנת להרחיב את ההשפעה והעלאת המודעות גם על ילדיהן.

בתוכנית המחזת סיטואציות שעלו בסיפורי הקבוצה ע"י שש חברות הקבוצה. הקבוצה עבדה עם מנחת דרמה והכינה את החלק הזה למופת.

בהמשך הובאה הרצאה של עו"ד בנושא זכויות בבדיקה רפואית והגדרת פגיעה מינית ומניעתה.

היום הקהילתי התקיים בהצלחה רבה, בהשתתפות למעלה מ 100 משתתפות ובשותפות ארגונית עם לשכת הרווחה של מזרח העיר ירושלים.

משתתפות היום קיבלו דף מידע שהוכן במיוחד ליום זה בערבית בנוגע למניעת פגיעה מינית בעת בדיקה רפואית. לקריאת הדף العنف الجنسي نشرة في المراكز الصحية דף מידע