עבודת הדוקטוראט של יעל רוזין מה-17.02.2015, מפענחת את מאפייני הזהויות המרובות ואת מרכיביהן הפוזיטיביים שמלכי הדראג מכוננים בהופעתם. זאת היא עושה תוך שהיא מסמנת את מה שמבנה את "רגעי הקסם" ובוחנת מה במיצגים מאפשר לכונן זהות אחרת.