המאמר בוחן את ההנחה שזהות מגדרית מושתתת על שתי קטגוריות משלימות המוציאות זו את זו, "גבר" או "אישה". לצורך המחקר פותח שאלון זהות מגדרית הבוחן היבטים שונים של תפיסת הפרט את זהותו/ה המגדרית.

אייל

מאמרן של: פרופ' דפנה יואל, ד"ר ריקרדו טרש, ד"ר מיה מוכמל, ד"ר אפי זיו, זוהר ברמן, 22.10.2013.