בהודעה מטעם משרד הבריאות הוגדר, שלא יבוצעו הליכים אלקטיביים למעט כמה פרוצדורות שהוחרגו על ידי המשרד.  הפסקות היריון יזומות אינן כלולות ברשימת ההליכים המוחרגים על ידי המשרד הבריאות. במצב הקיים בתי החולים, מחליטים על דעת עצמם, האם ובאיזו מידה לאפשר הליכי הפסקות הריון.

הפסקת היריון אינה פרוצדורה שסובלת דיחוי אנו רואות אותה כזכות אדם בסיסית. שמירה על מתן שירות רציף ומלא של הפסקות היריון בכל רחבי הארץ לנשים ונערות הבוחרות בכך, היא מהותית ביותר.

הצטרפנו עם שורה של ארגוני נשים, למכתב המצויין שיזמו לדעת לבחור נכון ושרון אורשלמי למשרד הבריאות בקריאה להוסיף את הפסקות ההיריון לרשימת הפרוצדורות המוחרגות וכן למצוא פתרון ולאפשר את המשך קיום הפסקות ההיריון גם בתקופה זו. במכתב למשרד הבריאות אנו מציעות מספר פתרונות כדי להגן על זכותן של נשים לבצע הפסקות היריון תוך שמירה על בריאותן וצמצום חשיפה להידבקות בנגיף.

 לקריאת מכתב הפנייה.

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן