בעקבות הודעה מטעם משרד הבריאות בה הוגדר, שלא יבוצעו הליכים אלקטיביים למעט כמה פרוצדורות שהוחרגו על ידי המשרד הצטרפנו עם שורה של ארגונים לפנייה להמשך קיום הפסקות היריון בימי קורונה.  הפסקות היריון יזומות לא היו כלולות ברשימת ההליכים המוחרגים על ידי המשרד הבריאות. מאחר והפסקת היריון אינה פרוצדורה שסובלת דיחוי אנו רואות אותה כזכות אדם בסיסית. שמירה על מתן שירות רציף ומלא של הפסקות היריון בכל רחבי הארץ לנשים ונערות הבוחרות בכך, היא מהותית ביותר.

הצטרפנו עם שורה של ארגוני נשים, למכתב המצויין שיזמו לדעת לבחור נכון ושרון אורשלמי למשרד הבריאות בקריאה להוסיף את הפסקות ההיריון לרשימת הפרוצדורות המוחרגות וכן למצוא פתרון ולאפשר את המשך קיום הפסקות ההיריון גם בתקופה זו. במכתב למשרד הבריאות אנו מציעות מספר פתרונות כדי להגן על זכותן של נשים לבצע הפסקות היריון תוך שמירה על בריאותן וצמצום חשיפה להידבקות בנגיף. לקריאת מכתב הפנייה.

בעקבות הפנייה הותרו הפסקות היריון בשבועות הראשונים בבית במהלך מגיפת הקורונה! 

פנייה זו, הובילה להודעה מטעם משרד הבריאות להעביר את נטילת התרופות בשבועות הראשונים לשם הפסקות היריון מבית החולים, לבית האשה ולקופות החולים.