הספר עוסק בהתבגרות בחברה האמריקנית ובשינויים שחלו בקרב מתבגרות מבחינה פסיכולוגית במהלך השנים, תוך שהוא שם דגש על גוף ודימוי גוף.

the body project