מכתב שלקחנו חלק בכתיבתו, נשלח היום מטעם ארגונים חברתיים, פעילים חברתיים ועמותות- לשרים וחברי כנסת רלוונטים בבקשה לנקוט צעדים משמותעיים בשביל לייצר רשת תמיכה סוציאלית למגוון קבוצות אוכלוסייה שונות בזמן תקופת משבר הקורונה ולאחרי. המכתב נוגע לנושאים כלכליים וחברתיים קריטיים.

לקראת המכתב