מאגר מאמרים - אקטיביזם

התארגנות לשינוי חברתי

בריאות היינה מכלול של היבטים פיזיים, רגשיים, חברתיים, מעמדיים וכלכליים, הנגזרים מזכויות אדם בסיסיות. החברה הישראלית היא חברה רב-תרבותית, המורכבת מקבוצות תרבותיות, אתניות ודתיות רבות. פילוח הנתונים הסטטיסטיים בנושא בריאות האשה בישראל מגלה קשר ברור בין מצב בריאותן של נשים לבין מעמדן הכלכלי והחברתי המעצב גם צרכים ייחודיים בהקשר הבריאותי: נשים סובלות יותר מעוני, מאלימות ומאפליה בשוק העבודה, למשל תנאי עבודה קשים יותר ושכר נמוך יותר. השתייכותן לקבוצות מוחלשות נוספות מחריפה את מצבן הבריאותי; הסכסוך הישראלי-פלסטיני מהווה גורם נוסף להגברת אי-שוויון, חרדה, מתח ואלימות.

הפרק מעלה סוגיות אלו וסוגיות אחרות הנוגעות לפוליטיקה ובריאות נשים כגון כיצד הטכנולוגיה, ביו טכנולוגיה והגנטיקה מתפתחות וחודרת לגופן של נשים מבלי שניתן עליהן די את הדעת; מה בין פוליטיקה קצרת מועד בכנסת לבין בריאות של נשים היום ומחר? כיצד למשל נקבע סל הבריאות? כיצד נקבע הסל המסובסד? מדוע אין סבסוד של מוצרים בריאים, האם א/נשים החיים בעוני צריכים לאכול רק לחם לבן? מה משמעות ההחלטות הללו לטווח ארוך?; מה הקשר בין השכלה לבריאות נשים?. סוגיות אלו ואחרות אינן נידונות רק מהפן האקדמי, הפרק יעסוק גם בהתארגנות המשותפת לקראת שינוי, תובנות שעלו במהלך הדרך, עצות ועקרונות כמו גם דרכים לגיוס כספים ויצירת לובי.

להמשך קריאה »