"נשים לגופן" מציעה מענה ייחודי ומקיף לפתרון חוסר הנגישות של נשים למידע על בריאות

צילום: שי איגנץ

אנו מפיקות מקורות ידע זמין ונגיש:

 • נגיש לנשים במגוון ערוצים: ספרים, מרכז מידע באינטרנט, סדנאות ומפגשים שונים
 • כל הידע מוצע בעברית וערבית
 • גישה חדשנית לידע: שילוב סוגי ידע מתחומים שונים מתוך הממסד ומחוצה לו
 • העלאת המודעות לבריאות, גוף ומיניות, מתוך אמונה בעצמנו, בידע ובתחושות שלנו לגבי גופנו ובריאותינו

גוף הידע הייחודי כולל:

 • מידע מקצועי בשפה ברורה ונגישה
 • ידע העולה מסיפוריהן של נשים בישראל
 • היבטים שונים המשלבים רפואה קונבנציונאלית ומשלימה
 • היבטים פוליטיים, כלכליים, אתיים ותרבותיים של סוגיות בריאות
 • ידע המתייחס להשפעות של מין, העדפה מינית, מגדרית, מוגבלות פיזית, מעמד חברתי  ופוליטי ועוד על מצב הבריאות של נשים בישראל.
 • קידום גישה כוללת לבריאות, המתמקדת באיכות חיים ובעוצמות של נשים וגופן, ולא רק בחולי ופתולוגיה. דה-מדיקליזציה  של תהליכים בריאים וטבעיים במחזור חייהן של נשים, כגון: מחזור חודשי, היריון, לידה, מנופאוז, התבגרות והזדקנות ועוד.
 • כתיבה בשפה ברורה ונגישה לכל אשה, ללא קשר להשכלה, מקצוע ומעמד סוציו-אקונומי.
 • כתיבה של נשים אֶל נשים, בלשון נקבה ובלשון רבות, בשפה וגישה ייחודית

"נשים לגופן" – ארגון ייחודי:

 • הנושאים שבהם עוסקת עמותת "נשים לגופן" מעסיקים נשים באשר הן, אך לא זוכים לטיפול הולם: מקצתם שנויים במחלוקת ומקצתם מושתקים ומודחקים.
 • פעילויותיה של עמותת "נשים לגופן"  פונות אל כל שכבות האוכלוסייה, תוך התייחסות מיוחדת לקבוצות מוחלשות, נשים בעלות מוגבלות, קבוצות התייחסות ייחודיות ועוד.
 • אנו מקיימות שיתוף פעולה יוצא דופן בין מתנדבות ונשות מקצוע רבות ומגוונות, יהודיות ופלסטיניות בישראל, תוך רגישות רבה להיבטים תרבותיים ופוליטיים.
 • פעילותנו מהווה קשר בין פעילות שטח, ארגונים חברתיים, אקדמיה והממסד הרפואי, קשר המתבטא גם בזרימה דו-כיוונית של ידע. אנו עובדות בדרך עבודה פמיניסטית, מהפרקטיקה לתיאוריה ובחזרה. העמותה מאפשרת למגוון רחב של נשים להצטרף לעשייה, להשמיע ולשמוע קולות של נשים רבות..
 • עמותת "נשים לגופן" נשענת, באופן מלא כמעט, על עבודה התנדבותית של נשים המחויבות לדרכיה. כיום מתנדבות בעמותה כ-300 נשים, בתפקידים שונים: התנדבות ארוכת טווח או קצרת טווח, עריכת ראיונות, העברת סדנאות, כתיבה, תרגום, עריכה, גיוס משאבים, הפקת אירועים ועוד.
 • עמותת "נשים לגופן" מתקיימת מתרומות המגויסות מקרנות וגופים המזדהים עם מטרות העמותה. העמותה אינה מקבלת תמיכה מגוף ציבורי כלשהו. "נשים לגופן" מצמצמת את הוצאותיה בכך שאינה מחזיקה משרדים.

כתיבת תגובה