חוויות מתפקיד אחראית מראיינות בעמותת נשים לגופן/ רבקה קווה

בתפקיד זה אני אחראית על קבוצה של מראיינות מתנדבות העוברות בעמותה הכשרה הנוגעת לאופן קיום ראיונות איכותניים, ומשתלבות כמראיינות של נשים בישראל ממגוון גילאים, מוצאים, מעמדות העדפות וכו'. הראיונות מתקיימים בכל הארץ באמצעות מפגש אינטימי בין מראיינת ומרואיינת המשוחחות אודות חוויות הנוגעות לבריאות, מיניות, דימוי גוף, התמודדויות שונות ועוד ועוד. ראיונות אלו משולבים בכתיבת הספרים ומרכז המידע באינטרנט לבריאות נשים בישראל של עמותת נשים לגופן.

צילום: שי איגנץ

בתפקיד זה יש לי את הזכות להכיר נשים שבשבילן המושג לתת ולשתף הוא חלק בלתי נפרד מהאני שלהן.

נשים אלה מסכימות לתת מזמנן ומעצמן כמראיינות ומרואיינות, לשתף ולחשוף את כל הקשור לעצמיותן ונשיותן.

במסגרת תפקידי אני מהווה חוט מקשר ומתאם בין המראיינות, המרואיינות והמערכת.

עיקר ההתקשרות נעשית באמצעות הדואר האלקטרוני (מייל). תחילתה בהפצת פניה לאיתור מראיינות ומרואיינות, מיון המענים ובניית נושאים לראיונות בהתאם לצרכים המערכתיים. המשכה בתאום הכשרה למראיינות, חיבור בין מראיינות למרואיינות תוך מתן דגש לנושאי ראיונות רלוונטיים מצד המרואיינות ומיקומן הגיאוגרפי.

לכל אורך התהליך נשמר קשר וירטואלי רציף ביני לבין המראיינות המדווחות על התקדמות התהליך. המראיינות מספרות על הראיונות כמפגשים מרגשים של שתי נשים לשיחה וחוויה מרתקת ומדהימה.  הראיונות משוקלטים (תימלול של דיבור לכתיבה)  ומועברים  בעילום שם למערכת.

כתיבת תגובה