קבוצת הידע והפעולה בנושא תסמונת הכאב הכרוני מתחילה את פעילותה.

מדוע  "קבוצת ידע ופעולה" ?

לקבוצה שתי מטרות: האחת היא לספק לנשים שמתמודדות עם כאב כרוני או עם עייפות כרונית  את המידע הרפואי האמין והחדשני שניתן למצוא, וכן מידע שיסייע להן בהתמודדות האישית שלהן ושל סביבתן הקרובה, וכן  בהתמודדות עם המוסדות השונים. זאת מתוך גישה הסוברת שידע מעצים ומעניק לנשים עמדת כוח ויכולת "לנהל את  מצבן הרפואי" בדרך הטובה והנכונה ביותר עבורן.

מטרה שנייה היא לייצר פעולה מתוך הידע:  בהיעדר אבחנות ברורות, תסמונות הכאב הכרוני הן עדיין "מחלות בלתי נראות", שאינן זוכות לתשומת הלב הראויה או למענה תכליתי של הרפואה ושל מערכת הבריאות. נשים הלוקות בתסמונת מעידות על הפגיעה הקשה באיכות חייהן ועל הקושי להתמודד, לא רק ברמה האישית, אלא גם אל מול סביבתן הקרובה, ובעיקר אל מול המוסדות השונים.

אנו מקוות שהקבוצה תהיה למסגרת תומכת לחברותיה. אולם מעבר לזה, אנו שואפות לכך שמתוך הקבוצה תצמחנה "שגרירות" שתקדמנה תהליכים ושיתופי פעולה שונים שיסייעו בהעלאת המודעות לתופעה אל סדר היום הציבורי והרפואי, בפעולות כגון: קידום הצעות חוק, קידום הכנסת טיפולים לסל הבריאות, תערוכות, ימי עיון וכיוצא בזה.

כתיבת תגובה