הספר "المرأة وكيانها"

הספר "المرأة وكيانها" הוא התאמה תרבותית של הספר האמריקאי Our Bodies Ourselves, לנשים פלסטיניות בישראל. הספר מספק מקורות מידע המסייעים בהבנה ובהגנה על זכויות הבריאות שלהן ומציע לאנשי ונשות מקצועות הבריאות מבט מקיף על מציאות חייהן של נשים ערביות בישראל.

תהליך העבודה כלל שיתוף של נשים רבות החיות באזורים שונים בישראל, אשר חלקו עם הקוראות את חוויותיהן האישיות ותחומי המומחיות שלהן. הספר משמש תוספת יקרת ערך לספרות הקיימת לנשים ולנערות פלסטיניות בכל הנוגע לגופן, למיניותן ולבריאותן. הספר ממזג התנסויות ועדויות אישיות בנושאים מורכבים המשפיעים על חיי נשים ערביות – כולל מעמדן כמיעוט והשפעת עובדה זו על חיים בעוני, שוליות חברתית ופוליטית וגישה לשירותי בריאות – ביחד עם חזון פמיניסטי המכוון להבטיח צדק חברתי וחוקי לכל.

“Al Mara wa Kayanha” הוא הספר הראשון מסוגו במזרח התיכון בהיקפו ובעושר המחקר והסיפורים האישיים שבו. קיומו התאפשר בזכות קבוצת העבודה שכללה את: נבילה מנאע, רג'דה אלנבליסי, ערביה מנסור, סאפא טמיש ודנה וינברג. הקבוצה הקפידה על תהליכים המבוססים על הסכמה רחבה בכל הקשור לתכנון וקבלת החלטות לגבי היקף החומרים שישולבו בספר והמבנה שלו.

בסימפוזיון חגיגות ה-40 לארגון האם OBOS ב-2011 השתתפה רג'דה אלנביליסי, עורכת הספר, ביחד עם מנכ"לית ומייסדת הארגון, דנה וינברג. השתיים לקחו חלק בפאנל על אתגרים בשלטון עצמי ואקטיביזם.

לינקים לפרקים מהספר בערבית, בפורמט PDF

مقدمة ورؤية مستقبلية (Introduction_arabic)

صورة الجسد (Body-Image_arabic)

الصّحة النفسيّة (emotional-wellbeing_arabic)

الجهاز الجنسي والتناسلي للمرأة، الدورة لشهرية والوعي للخصوبة (Sexual-Anatomy_arabic)

الأمراض المنقولة جنسيًا (STIs_arabic)

متلازمة نقص المناعة المُكتسبة – الإ (HIV_arabic)

العلاقة الجنسية الآمنه (Safer-Sex_arabic)

إبطال الحمل )الإجهاض (Abortion_arabic)

سن الأمان (Midlife-and-Menopause_arabic)

المرشد في جهاز الصحة وتسييس صحة المرأة (Navigating_Arabic)

التنظيم من أجل التغيير المجتمعي (Politics_Arabic)