מתישהו, באמצע החיים, פוקדת אותנו תקופה משמעותית שכונתה עד לא מכבר בשמות המעידים על המשמעויות החברתיות השליליות במובהק המיוחסות לה כ"גיל הבלות", "גיל המעבר" או "משבר אמצע החיים". אנחנו מעדיפות את השם "אמצע החיים" פשוט כי זה מה שזה: תהליך טבעי ומתמשך שמתחיל מתישהו באמצע החיים שלנו.
במהלכה של תקופה זו חלק מן הנשים מתנסות בתסמינים שונים, ברמות שונות, כגון דימומים כבדים ו/או מחזורי ווסת לא סדירים, הפרעות בשינה ובמצב הרוח ו/או גלי חום. ה"מנופאוז" מתחילה מאוחר יותר, המשמעות המילולית היא 12 חודשים מיום הפסקת הווסת. קטגוריה זו עוסקת בדרכים שונות להתמודדות עם "אמצע החיים", מבחינה רגשית ופיסית, ומשלבת מחקרים שונים אודות ההורמונים והשפעתם וכן שיטות טבעיות, התמקדות בסימפטומים והעלאת עדויות שונות להתמודדות מהשטח, כל זאת מתוך ניסיון להתמודדות כוללת שלמה וקבלה של שלב זה בחיינו.

מאמרים שכתבנו בנושא

הפנייה למאמרים נוספים